Wartość certyfikatu z dnia 31.07.2016 wynosi: 127,18 PLN

FUNDUSZ


FILOZOFIA INWESTYCYJNA

 

Konserwatywny i przejrzysty model inwestycyjny polegający na realizacji i odsprzedaży gotowych projektów parków handlowych na terenie całej Polski. Inwestowanie kapitału umożliwiające uzyskiwanie atrakcyjnych stóp zwrotu przy zachowaniu kontroli nad ryzykiem oraz maksymalizacji zabezpieczeń.

Dla kogo?
Fundusz przeznaczony dla zamożnych osób fizycznych oraz prawnych ceniących atrakcyjne stopy zwrotu w połączeniu z umiarkowanym poziomem ryzyka inwestycyjnego. Inwestorami powinny być osoby o dłuższym horyzoncie inwestycyjnym.

DLACZEGO WARTO?

 

 

Zabezpieczenie inwestycji
Portfel inwestycyjny ulokowany w krótkoterminowe, stałokuponowe obligacje spółek portfelowych realizujących konkretne komercyjne projekty nieruchomościowe. Dodatkowo kontrola każdego z Emitentów przez Fundusz na poziomie właścicielskim.

Profesjonalne zarządzanie
Transparentny proces inwestycyjny ukierunkowany na powtarzalność i stałość wyników.

Monitoring ryzyka
Niezależny i rygorystyczny monitoring ryzyka obejmujący wszystkie poziomy i etapy inwestycji łącznie z dozorem inwestorskim.

JAK ZARABIAMY?

 

 

Fundusz inwestuje w spółki prowadzące m.in. szeroko pojęte działania developerskie, które mają na celu wznoszenie parków handlowych na terenie całego kraju.  Działania obejmują m. in. kupno działki,  procedur  niezbędnych po rozpoczęcia budowy parku i jak i sam nadzór przy budowie projektu. Przychody są generowane poprzez wpływy z tytułu najmu oraz  sprzedaż całych obiektów handlowych.

Cechuje nas:

  • rygorystyczna selekcja projektów
  • poszukiwanie wyjątkowych okazji inwestycyjnych
  • doświadczony zespół, który zrealizował projekty o łącznej sumie szacowanej na  kilka miliardów euro.